stadstak stockholm

Ekebyvägen 107

Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.
Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,
Nytt avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.