plegeltak

Gulmåravägen 9

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.
Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

20151014_174117 20151219_110928 20151219_111004 20151219_111052Ny avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.