Lagmansvägen 46

Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

Nytt avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.
Takrenovering Lagmansvägen 46 Takrenovering Lagmansvägen 46-1 Takrenovering Lagmansvägen 46-2 Takrenovering Lagmansvägen 46-4