Manhemsvägen 5

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

Ny avvattningssystem.
Takläggare Manhemsvägen 5 Takläggare Manhemsvägen 5-1 Takläggare Manhemsvägen 5-2