Solhemsbackarna 77

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

Ny avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.
Solhemsbackrna 77 - Takläggning Solhemsbackrna 77 - Takläggning-1 Solhemsbackrna 77 - Takläggning-2