Tallhammarsvägen 30

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

Ny avvattningssystem.

Tallhammrsvägen 30-takläggare Tallhammrsvägen 30-takläggare3