Vitmåravägen 29

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

Ny avvattningssystem.

Vitmåravägen 29-takläggare-stockholm-2 Vitmåravägen 29-takläggare-stockholm