Takskottning Stockholm

VI UTFÖR TAKSKOTTNING OCH ISTAPPSBORTTAGNING
Innan vi påbörjar ett arbete utför vi alltid en riskanalys. Det finns alltid en person som är vakt nedanför huset när vi är på taket och jobbar, som en säkerhetsåtgärd. Vi ordnar material för avspärrning med väl synliga varningar för fotgängare och parkerade fordon. Skulle det hända en olycka ger vår försäkring heltäckande skydd. Vi utför snöskottning på både tak och mark samt borttagning av istappar från fastighets- och industritak.

Vår personal arbetar alltid med säkerhetsutrustning och enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Stadstak har ansvarsförsäkring från Trygg Hansa och är godkända av Villaägarnas Riksförbund. Av oss får du personlig service och skräddarsydda lösningar. Vi har även 15 års garanti på våra arbeten så du som kund kan känna dig trygg med oss. Hör av dig för att få hjälp med takskottning i Stockholm.

Har du frågor kring takskottning eller vill du boka en kostnadsfri besiktning?

Tel: 08- 600 21 19
E-post: info@stadstak.se