Ekebydalsvägen 45

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband.

Nya vindskivor, vindbeslag. Ny avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.