Om Stadstak AB

Vi på Stadstak AB är extremt noga i våra byggnadsarbeten och tar vårt jobb på största möjliga allvar. Vi respekterar tidsbestämmelser och gör alltid vårt arbete väl. Vi vill ge dig som kund god kvalité som du kan vara nöjd med länge.

Stadstak AB innehar alla branschens nödvändiga certifikat, giltigt F-skatt och ansvarsförsäkring. Vår affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för boende och arbete. Våra kunder är företag och privatpersoner inom hela Stockholms området, industrihallar till garage tak.

Varje kunds behov är unika och varierar i både volym och innehåll. Vi erbjuder anpassade lösningar till varje kund baserade på deras aktiviteter, behov och användning. När du anlitar Stadstak AB så möts du av erfarna takläggare som är drivna och kunniga.

Alltid högsta kvalitet!

Vi prioriterar hög kvalité på alla arbeten, vi uppskattas för vår raka kommunikation och våra kundanpassade lösningar.

Våra kunder är vår viktigaste tillgång. Genom åren har vi lärt oss att kommunikationen mellan kund och företaget är viktig, därför använder vi oss av kvalitetssäkringssystemet för att förbättra kommunikationen och minska på informationsbortfall.

Takkonstruktioner i olika varianter är vårt jobb och det vi gör allra bäst. Vi uppdaterar oss i nya tekniker för att hela tiden utveckla oss inom branschen och ser hela tiden nya möjligheter i det vi gör. Vi har goda färdigheter och gör ett professionellt arbete som är hållbart.

Vi håller alltid våra kunder välinformerade under hela projektets gång. Ditt hus förtjänar ett bra tak med goda förmågor, just det garanterar vi på Stadstak AB om du anlitar oss.

Certifierad för Heta-Arbeten via Brandskyddsföreningen

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Heta Arbeten finns i en mängd branscher.Vi är certifierade att utföra heta arbeten via Brandskyddsföreningens kurs.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Ansvarsförsäkring

Stadstak AB innehar även ansvarsförsäkring ifrån Trygghansa, vilket gör det ännu säkrare & tryggare att anlita oss.