Gulmåravägen 9

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.
Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag. Ny avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.