Gäddgränd 1

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.
Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,
Ny avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång