Maltesholm

Bilder före arbetet är påbörjat, under produktion och efter.