Ekebyvägen 17

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

Ny avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.
Ekebyvägen 17 Ekebyvägen 17-1 Ekebyvägen 17-2 Ekebyvägen 17-3 Ekebyvägen 17-4 Ekebyvägen 17-5