Ekebyvägen 19

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

Ny avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.
Ekebyvägen 19 Ekebyvägen 19-1 Ekebyvägen 19-2 Ekebyvägen 19-3