betongtak stockholm

Gäddgränd 1

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.
Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,
Ny avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.
20150911_152910 20150911_153057 20150911_153201 20151014_120330 20151014_120353