Gäddgränd 2

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

Ny avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.
Takläggare sotckholm Gäddgränd 2-5 Takläggare sotckholm Gäddgränd 2-4 Takläggare sotckholm Gäddgränd 2-3 Takläggare sotckholm Gäddgränd 2