Lagmansvägen 18

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

Ny avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.
Takläggning Lagmansvägen 18 Takläggning Lagmansvägen 18-2 Takläggning Lagmansvägen 18-3 Takläggning Lagmansvägen 18-4