Slagstavägen 91

Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

Nytt avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.
Slagstaväden91 - Takläggare stockholm Slagstaväden91 - Takläggare stockholm-1 Slagstaväden91 - Takläggare stockholm-2 Slagstaväden91 - Takläggare stockholm-3 Slagstaväden91 - Takläggare stockholm-4 Slagstaväden91 - Takläggare stockholm-5