Stenmåravägen 22

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

Ny avvattningssystem.
Stenmåravägen 22 - Takläggning stockholm-2 Stenmåravägen 22 - Takläggning stockholm