takavvattning

Storgatan 50

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

Ny avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.
Storgatan 50 - Takläggning Storgatan 50 - Takläggning-1 Storgatan 50 - Takläggning-2 Storgatan 50 - Takläggning-4