Tallhammar 14

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

Ny avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.
Tallhammar 14 - Takläggning Tallhammar 14 - Takläggning1 Tallhammar 14 - Takläggning2