Tegeltak

Vasavägen 250

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag,

Ny avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.

Vasavägen 250-takläggning Vasavägen 250-takläggning-2 Vasavägen 250-takläggning-3 Vasavägen 250-takläggning5