Tallhammarsvägen 38

Nytt råspont. Nytt tätskikt. Nytt underlagspapp. Nya Jönåker betongpannor.

Nya nockbrädor, nockband, fotplåt, fågelband. Nya vindskivor, vindbeslag.

Ny avvattningssystem. Utbyggnad av takutsprång.